ခရီးသြားေနစဥ္ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္သင့္သည့္ ေနရာမ်ား

ျပည္တြင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ပပဲျဖစ္ျဖစ္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကိုသြားေရာက္လည္ပတ္တဲ့အခါ အဲဒီၿမိဳ႕ရဲ႕အေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာႏိုင္ေအာင္ သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္တဲ့ေနရာေတြကို Oway ခရီးသြားမိတ္ေဆြေတြအတြက္ ဗဟုသုတအလို႔ငွာ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ စာအုပ္ဆိုင္မ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္တဲ့ၿမိဳ႕ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာစာအုုပ္ေတြကို ရွာေဖြ၀ယ္ယူႏိူင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕စာအုပ္ဆိုင္ေတြကိုု ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုေတြမွာ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္တဲ့အခါ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ဗိသုကာလက္ရာေတြကိုပါ ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Café မ်ား Café ေတြဟာ ခဏအနားယူႏိုင္တဲ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္႐ံုတင္မကပါဘူး။ Read More