ကုိလိုနီေခတ္ဗိသုကာလက္ရာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဟိုတယ္မ်ား

ေခတ္မီနည္းပညာေတြနဲ႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ယေန႔ေခတ္မွာ ကုိလိုနီေခတ္ဗိသုကာလက္ရာေတြကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဆဲလ်က္ရွိတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ဟိုတယ္အခ်ဳိ႕ကို Oway ခရီးသြားမိတ္ေဆြေတြအတြက္ ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါရေစ။ The Strand Hotel ၁၉၀၁ ခုႏွစ္ကတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ Strand Hotel ဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕သက္တမ္းအရင့္ဆံုးဟိုတယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္းမွာပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ခန္႔ညားထည္၀ါတဲ့ မ်က္ႏွာက်က္အျမင့္ႀကီးေတြ၊ ႀကိမ္ထည္ပရိေဘာဂေတြနဲ႔ စက်င္ေက်ာက္ၾကမ္းျပင္ေတြဟာ Strand Hotel ရဲ႕ျပယုဂ္ေတြပါပဲ။ Belmond Read More