ခရီးသြားေနစဥ္ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္သင့္သည့္ ေနရာမ်ား

ခရီးသြားေနစဥ္ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္သင့္သည့္ ေနရာမ်ား

ျပည္တြင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ပပဲျဖစ္ျဖစ္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကိုသြားေရာက္လည္ပတ္တဲ့အခါ အဲဒီၿမိဳ႕ရဲ႕အေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာႏိုင္ေအာင္ သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္တဲ့ေနရာေတြကို Oway ခရီးသြားမိတ္ေဆြေတြအတြက္ ဗဟုသုတအလို႔ငွာ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ စာအုပ္ဆိုင္မ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္တဲ့ၿမိဳ႕ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာစာအုုပ္ေတြကို ရွာေဖြ၀ယ္ယူႏိူင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕စာအုပ္ဆိုင္ေတြကိုု ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုေတြမွာ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္တဲ့အခါ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ဗိသုကာလက္ရာေတြကိုပါ ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Café မ်ား Café ေတြဟာ ခဏအနားယူႏိုင္တဲ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္႐ံုတင္မကပါဘူး။ ...

Read More
Zoom into the Unspoilt Natural Landscape of Myanmar

Zoom into the Unspoilt Natural Landscape of Myanmar

On the coast of an island on Andaman Sea at the southern part of Myanmar lies the untouched, unspoilt Myeik Archipelago. Beautiful limestone outcrops, tropical ...

Read More
Trendiest activities to do in Myanmar

Trendiest activities to do in Myanmar

Starting from a few years ago, Myanmar has opened up and since then the number of foreign travelers has become to increase more and more ...

Read More